Activiteiten

KWB Mol-Centrum

Dauwtrip op zondag 14 april 2019 – de Molse Nete in Gompel


De Molse Nete is de belangrijkste zijrivier van de Grote Nete. Haar bovenloop is gesitueerd op de grens van het grondgebied tussen Mol en Balen. Vanaf "Mol Gompel" stroomt de Molse Nete verder via Mol-centrum naar Mol-Ezaart, en tenslotte naar Geel, waar ze uitmondt in de Grote Nete. Op Geels grondgebied stroomt de Molse Nete eerst door het prachtige deelgebied Zelguis en vervolgens langs de noordkant van het Malesbroek, ook een natuurgebied van Natuurpunt. De Molse Nete is een langgerekt relict van voormalige graslanden langs de Molse Nete ten zuiden van het centrum van Mol. Vele graslanden zijn inmiddels verbost of geëvolueerd naar rietvelden. Je vindt er pareltjes van graslanden met dotterbloemen en zegges. Waar de Molse Nete een kanaal of een spoorweg kruist, liggen hectaren grote, moeilijk toegankelijke moerassen die we o.a. door begrazing beheren. Hier en daar wandel je ongestoord op enkele honderden meters van droge heide en naaldbos naar natte moerassen in de beekvallei. Vooral aan de noordkant van de beek heeft Natuurpunt al enkele grotere blokken natuurgebied in beheer. Het grootste ligt in de moerassige laagte achter het oude casino van Mol-Gompel (op Balens grondgebied). Binnen het begrazingsraster van ruim 5 ha worden Galloway-runderen ingezet om het natuurbeheer te verzorgen. Van kanaal tot Zuiderring. In dit deelgebied situeert zich het aaneengesloten blok van bijna 10 ha tussen kanaal, de Kapellekensdreef en de Molse Nete in Mol-Gompel dat in 1996, meteen de start betekende van het aankoopproject. Het gebied was voorbestemd als gebied voor dagrecreatie maar bleek te laag gelegen om die bestemming ook werkelijk te kunnen invullen. Zo kreeg het toch zijn enige juiste bestemming.


De uitdaging voor het natuurbeheer bestaat erin om de huidige biodiversiteit te behouden en tegelijk de belangrijkste potentiele natuurwaarden alle kansen te geven. Op lange termijn biedt integrale begrazing de beste garanties om dat doel te realiseren. Zolang Natuurpunt slechts verspreide percelen en begrazingsblokken in de vallei beheert, is integrale begrazing echter niet mogelijk en zal hier en daar mechanisch beheer nodig blijven. Onze eindvisie is een Molse Netevallei met uitgestrekte broekbossen afgewisseld met grote partijen riet, wilgenstruweel en hooilanden die het landschap kenmerken. Omwille van het karakter van deze tocht zijn laarzen zeker geen overbodige luxe.


We komen samen om 6u30 (half 7) aan de kerk van Mol Gompel. De deelnameprijs is 8 euro voor de wandeling, inbegrepen spek & eieren en één drank in CAFE ROTONDE Ginderbuiten 220, te betalen op het rekeningnummer van kwb Mol Centrum met vermelding van uw naam en “dauwtrip”. Je bent pas ingeschreven na betaling. Inschrijven ten laatste op 7 april via www.kwbmolcentrum.be

Vrouwen en Mannenuitstap Westerlo op zaterdag 23 maart 2019


De vrouwen- en mannenuitstap gaat op dezelfde dag door en we hebben dit jaar ook hetzelfde programma.

We gaan met zijn allen naar Westerlo. We hopen jullie weer een mooi programma aan te bieden. Niet aarzelen dus om in te schrijven!


Programma:

09:00u: Ontvangst met koffie (2x) en gebak in taverne de Tramhalt in Westerlo 

10:00u: Bezoek aan het Kasteel van Jeanne de Merode met gids.

11:30u – 14:00u:  Middagmaal (soep, hoofdgerecht en dessert) in taverne de Tramhalt 

14:00u-16:00u: Dorpswandeling met gids

16:30u: Begeleid bezoek aan draaiorgelmuseum

……. Terugreis naar Mol


Praktisch: 

Datum: zaterdag 23 maart
Vervoer: Carpooling
Samenkomst om 8.20 u op parking Den Uyt
Prijs:  26 euro/pp. inclusief:  koffie en taart bij ontvangst en middagmaal, rondleidingen  (exclusief dranken bij de middagmaal)

Inschrijven voor 10 maart via www.kwbmolcentrum.be of bij Gerard Luyten (014/312582) / Sabine Janssen (014/323929 of bini.janssen@skynet.be)


Let: je bent pas definitief ingeschreven nadat we je betaling hebben ontvangen.

Gelieve bij de inschrijving te vermelden wat je als hoofdgerecht wil.

Je kan kiezen uit : visvidee, kipvidee of spaghetti Bolognese.